Tjänster

Legoimpregnering

Legoimpregnering sker till största delen med ett krom och arsenikfritt metallsalt enligt NTR klass A. Alternativ impregnering med kreosot kan utföras för slipers, stängselstolpar, limträprodukter och diverse virke. Kreosotolja är ett destillat från stenkolstjära.

Legoimpregnering med metallsalter kan ske i längder upp till 24m och med kreosotimpregnering i längder upp till 23m.

Logistik

Vi tillhandahåller transporttjänster med bil, järnväg eller båt enligt kundens önskemål.